Jak zapisać się do MBP w Kobyłce?

Wystarczy przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce z ważnym dokumentem zawierającym zdjęcie i PESEL. Bibliotekarz wypełnii kartę czytelnika, zapozna z regulaminem obowiązujący w bibliotece oraz przekaże kartę do podpisu. Następnie wprowadzi czytelnika do systemu i wyda dane do logowania się na konto on-line. W przypadku nieletnich kartę podpisuje dziecko i opieun prawny.