Nie zwróciłem książki w terminie. Jaką poniosę konsekwencję?

Jeżeli materiały biblioteczne nie zostały zwrócone w terminie i wynika to z przyczyn niezależnych od Biblioteki, zostanie naliczona opłata zgodnie z Regulaminem, czyli 1,00 złotych za 1 dokument za każdy rozpoczęty miesiąc.

Jeśli chodzi o lektury - 1zł za następne dwa tygodnie.