Cennik

Opłaty - ceny usług

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce pobiera opłaty za:

Wydruk jednostronny do formatu A4:

  • tekstu czarnego - 0,50 zł
  • grafiki czarnej - 1,00 zł
  • tekstu kolorowego - 1,00 zł
  • grafiki kolorowej - 2,00 zł
  • skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych - 1,00 zł (do formatu A4 )
Xero:
  • xero jedna strona format A4 - 0,30 zł
  • xero jedna strona format A3 - 0,60 zł
  • xero kolorowe - 2,00 


Na podstawie art.14 ust.2 pkt.1 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z dnia 28 lipca 1997 r.) oraz § 8 Regulaminu udostępnienie materiałów bibliotecznych Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce pobiera opłaty.