Ostatnio zakupione pozycje do księgozbioru akademickigo


  • Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu - Marta R. Jabłońska
  • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy - Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik
  • Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku - redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska
  • Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi publiczne : ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny ...
  • Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1, Zaburzenia mowy w cyklu życia - pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej
  • Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2, Opcje teoriopoznawcze i metodyczne - pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Realizacja: Stronakultury.pl

Zaszyfrowany adres tej strony