REGULAMIN

„Noc z Biblioteką”

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOBYŁCE

 1. Zajęcia w ramach „Noc z Biblioteką” w 2019 r. organizowane są dla dzieci wieku 8 – 12 lat, które są czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.
 2. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.
 3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w placówce.
 4. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zadeklarowanych zajęciach programowych organizowanych przez prowadzących.
 5. W czasie wycieczek i zajęć sportowych należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 6. Uczestnik ma obowiązek natychmiastowego informowania opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym wypadku.
 7. Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie placówki, a w razie zaistniałych szkód odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 8. Zażywanie lekarstw bez konsultacji z lekarzem lub opiekunem jest zabronione.
 9. W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu przez uczestnika, prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z Dyrektorem MBP w Kobyłce ma prawo do wydalenia go z zajęć (po uprzednim poinformowaniu rodzica/opiekuna).

INNE

 1. Uczestników zajęć obowiązuje obuwie na zmianę - sportowe.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 3. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przy ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Wakacji w Bibliotece „Twórczo z Biblioteką” na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepis prawa „Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach”) oraz w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.
 3. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych iod@biblioteka.kobylka.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przechowywać je będziemy w zakresie i przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. dla celów archiwalnych);
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz bez ich podania nie jest możliwy udział dziecka w Wakacji w Bibliotece „Twórczo z Biblioteką”;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 15-21 RODO.

 

UWAGA! Więcej informacji na , http://bibliotekakobylka.stronakultury.pl/ (zakładka RODO).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Realizacja: Stronakultury.pl

 • Upominki dla Czytelników w akcji "Najlepszy z Najlepszych" ufundowali: Salon Urody GLAMOUR z Kobyłki, Pol-Szkło sp.j. z Kobyłki, Państwo Grażyna i Paweł Potoccy, Elmont.PHU. Artykuły oświetleniowe i elektroinstalacyjne z Kobyłki. Za dobre serce. DZIĘKUJEMY !!!
Zaszyfrowany adres tej strony