Regulamin Wyzwania Czytelniczego na 2020 rok

REGULAMIN AKCJI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

 

Wyzwanie czytelnicze na 2020 rok

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przy ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka

 

 1. Akcja adresowana jest do wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.

 

 1. Celem akcji jest:

 

 1. zachęcenie mieszkańców Kobyłki do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

 

 1. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

 

 1. kształtowanie nawyku regularnego czytania i korzystania z Biblioteki.

 

 1. Czas trwania akcji: 15 stycznia 2020 r. 30 grudnia 2020 r.

 

2. Zasady uczestnictwa

 

 1. Akcja skierowana do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest:

 

 1. posiadanie karty bibliotecznej Biblioteki w Kobyłce lub zapisanie się jako czytelnik do Biblioteki w Kobyłce,

 

 1. odebranie karty z Wyzwaniem czytelniczym na 2020 rok - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży wydaje karty z wyzwaniami dla dzieci i młodzieży. Wypożyczalnia dla dorosłych – karty dla czytelników dorosłych.

 

 1. Do udziału w akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.

 

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

 

 1. W czasie trwania akcji uczestnik, będzie zbierał na karcie Wyzwania Czytelniczego na 2020 rok  pieczątki.

 

 1. W czasie jednej wizyty w Bibliotece uczestnik, zgodnie z regulaminem wypożyczeń, może wypożyczyć 5 vol. materiałów bibliotecznych.

 

 1. Uczestnik otrzymuje pieczątki na karcie Wyzwania Czytelniczego na 2020 rok po zwrocie wypożyczonej książki.   Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży stempluje karty  uczestników dziecięcych, Wypożyczalnia dla dorosłych uczestników dorosłych.
 2. Po zebraniu pieczątek: uczestnicy dziecięcy – 30 pieczątek, dorośli 40 pieczątek, w czasie trwania akcji, uczestnik otrzymuje upominek.

 

 

 1. Prawo do upominku uzyskują wyłącznie uczestnicy, którzy złożą w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, ul. Fałata 4a - kartę Wyzwania Czytelniczego na 2020 rok z wypełnioną wymaganą ilością zebranych pieczątek.

 

 1. Upominek wydają pracownicy Biblioteki w Kobyłce, którzy zweryfikują kartę Wyzwania Czytelniczego na 2020 rok

 

 

3. Postanowienia końcowe

 

 1. Zgłoszenie  udziału  w  akcji  jest  jednoznaczne  z  pełną  akceptacją  niniejszego Regulaminu.