Regulami Działania Biblioteki po otwraciu od dnia 4 maja 2020 roku w czasie epidemii COVID-19

 

Regulamin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

obowiązujący od dnia 04 maja 2020 roku do odwołania.

 

Regulamin dotyczy czasowej zmiany funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce w trakcie wciąż obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 roku.

I Postanowienia ogólne

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce uruchamia Wypożyczalnię dla dorosłych i Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży z ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru.

§2

W Bibliotece obowiązywać będą podstawowe zasady indywidualnej ochrony oraz pozostałe ograniczenia, nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 roku, w tym: obowiązkowe noszenie rękawiczek lateksowych, gumowych, nitrylowych oraz zakrywanie, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej – w tym bibliotek.

§3

Przed wejściem do Wypożyczalni Czytelników obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem dezynfekującym dostępnym w wejściu do Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce.

§4

Zwracany księgozbiór będzie odbieramy w wejściu do Wypożyczalni dla dorosłych oraz w wejściu do Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

§5

Z Wypożyczalni jednocześnie może skorzystać 1 Czytelnik.

§6

Do odwołania pozostaje zamknięta Czytelnia dla Czytelników, stanowiska komputerowe do bezpłatnego korzystania z Internetu, stanowiska do wydruku dokumentów.

§7

Księgozbiór akademicki dostępny w Czytelni będzie wypożyczany po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr (22) 763-42-41 lub mailowej: biblioteka@kobylka.pl

§8

Punkt xero zostanie uruchomiony w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

§9

Zostaje zniesiona do odwołania opłata za przetrzymany księgozbiór, dokumenty audiowizualne oraz książki mówione.

§10

Zostaje zniesiona do odwołania opłata za wypożyczenie płyt DVD oraz kaucje za księgozbiór akademicki.

§11

Względem Czytelników niezamieszkałych na terenie miasta Kobyłka obowiązują dotychczasowe zapisy z Regulaminu MBP w Kobyłce, patrz:

II. Prawo i warunki korzystania z Biblioteki:

1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Kobyłki zameldowani na pobyt stały oraz placówki kulturalno–oświatowe z najbliższego terenu.

2. Kaucja od czytelników pobierana jest w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Kobyłki;

 

II Zwroty księgozbioru

§1

Zwroty księgozbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce odbywać się będą według zaleceń Biblioteki Narodowej z dnia 23 marca 2020 roku.

§2

Egzemplarze wypożyczone do domu będzie przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe oraz maseczki ochronne.

§3

Zostanie ograniczony bezpośredni kontakt z księgozbiorem do jego identyfikacji, odpisania z konta czytelniczego oraz wpisania na konto specjalne

§4

Przyjęte egzemplarze zostaną poddane kwarantannie w przygotowanym do tego pomieszczeniu MBP w Kobyłce na okres 14 dni.

§5

Personel biblioteki obowiązuje dezynfekowanie powierzchni będących w kontakcie ze zwracanymi materiałami poprzez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%.

§6

W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne będzie zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

III Wypożyczenia księgozbioru

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce ogranicza dla Czytelników wolny dostęp do księgozbioru.

§2

Czytelnicy mogą rezerwować księgozbiór, zwracać się z prośbą o odłożenie konkretnych tytułów książek i odbierać księgozbiór w Wypożyczalniach.

§3

W ramach ograniczonego dostępu do księgozbioru Czytelnicy mogą korzystać z pomocy i wiedzy pracowników MBP w Kobyłce.

§4

W związku z koniecznością przeprowadzenia 14 dniowej kwarantanny zwracanego księgozbioru Biblioteka będzie wyłączać z wypożyczenia bieżące rezerwacje.

§5

Książki zarezerwowane telefonicznie lub mailowo należy odebrać w ciągu 3 dni z MBP w Kobyłce.

§6

W związku z koniecznością przeprowadzenia kwarantanny dla zwracanego księgozbioru, Biblioteka w Kobyłce będzie przyjmować zwroty: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek do godziny 17.30. W środy do godziny 15.30, soboty do godziny 13.30.

 

IV Działalność kulturalna MBP w Kobyłce

§1

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce obowiązuje do odwołania zakaz organizacji imprez masowych i wydarzeń kulturalnych gromadzących większą ilość osób.

§2

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce zawiesza do odwołania biblioteczne zajęcia: Klubik Niedźwiadka Opowiadka, Bliskie Spotkania z książeczką, Matura to nie boli!, Język angielki, Sposób na matematykę, Świat w zasięgu myszki.