Wakacyjny konkurs fotograficzny - "Ubrani w książkę"

_ubrani_w_ksiazke__zapraszamy_do_wziecia_udzialu_w_konkursie_fotograficznym_zdjecie_nalezy_wykonac_w_konwencji_sleeveface_regulamin_konkursu_na_stronie_i_facebooku_biblioteki_zgloszenia_przyjmujemy_do.png

    Wasze zadanie - DRODZY CZYTELNICY będzie polegało na wykonaniu zdjęcia w konwencji sleeveface. Możecie wystąpić w roli fotografujących i aranżujących scenę. Możecie też pozować, stając się wdzięcznymi modelami. Do zabawy warto zaprosić swych bliskich czy znajomych. Zadbajcie o szczegóły – intencją tego typu zdjęć jest odwzorowanie, jak najwięcej szczegółów z okładki książki.

Podajemy Wam, kilka przykładów:

 

64447953_622934044873170_6254618314610311168_n.jpg64769383_2308521985882455_9062074226520883200_n.jpg64803352_603615863464848_279290646538223616_n.jpg65014844_480974925971866_2538839981384794112_n.jpg

64393817_2214079065348271_5201357003506581504_n.jpg

64411938_1125043361029287_5664155672569184256_n.jpg

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, NIEZBĘDNA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE, KTÓRĄ TRZEBA  WYPEŁNIĆ, PODPISAĆ I WYSŁAĆ WRAZ ZE ZDJĘCIEM KONKURSOWYM NA MEILA: biblioteka@kobylka.pl w tytule konkurs "Ubrani w książkę" .

Zgoda na publikację wizerunku dla dorosłych do pobrania : TUTAJ

Zgoda na publikację wizerunku dla dzieci do pobrania : TUTAJ


REGULAMIN Konkursu - „Ubrani w książkę”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce:
 2. Konkurs powstał w celu promocji literatury i twórców literackich
 3. Konkurs jest skierowany do czytelników wypożyczalni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce przy ul. Fałata 4a.

 

§3. Termin konkursu

 1. Konkurs obowiązuje od 1.07.2019 do 31.08.2019.
 2. Prace konkursowe będą zamieszczane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce: www.bibliotekakobylka.stronakultury.pl w zakładce aktualności oraz na profilu biblioteki na Facebooku.

§4. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik deklaruje chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez nadesłanie pracy oraz wypełnionej i podpisanej zgody na publikację wizerunku na meila: biblioteka@kobylka.pl w tytule: Konkurs "Ubrani w książkę".
 2. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi spełnić poniższe warunki łącznie:

 

a)     Posiadać konto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce,

b)     Mieć ukończone 18 lat lub wyrażoną zgodę przez opiekuna prawnego,

c)     Zaakceptować regulaminu konkursu,

d)     Wypełnić zgodę na przetwarzanie wizerunku – druk można pobrać ze strony biblioteki lub osobiście w bibliotece.

§5. Podsumowanie konkursu

 1. Prace do których poprawnie zostały wypełnione i wyrażone zgody na publikację zostaną umieszczone  na stronie biblioteki oraz profilu Facebook w poście „Ubrani w książkę- prace”.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu września.
 3.  Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o dacie rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§6. Informacje o przewarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przy ul. Fałata 4a, 05-230 Kobyłka,
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z wyrażoną przez państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i służą do następujących celów:

a)     Udziału w konkursie;

b)     Przetwarzania wizerunku w celu promocyjnych  oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej Biblioteki oraz w mediach społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce;

 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i służą do następujących celów:

a)     Informowanie o wynikach konkursów (imię i nazwisko)

 1. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę oraz przysługujących uprawnień, można się skontaktować pod adresem iod@biblioteka.kobylka.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane: dla celów udziału w konkursie – nie dłużej niż 3 roku od ogłoszenia wyników konkursu lub do czasu wycofania zgody, dla wizerunku przetwarzanego w konkursie – do czasu wycofania zgody,  dla celów związanych z informowaniem o wynikach konkursów przez okres 5 lat od ogłoszenia wyników konkursu lub do czasu wniesionego sprzeciwu do przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
 4. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86),  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 15-21 RODO.

 

                                                                                              


Opublikowano: 01 sierpnia 2019 09:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zgoda_na_publikacje_wizerunku_dziecka.pdf [566.6 KB]

zgoda_na_publikacje_wizerunku_dorosli.pdf [564.8 KB]

Wyświetleń: 316

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Realizacja: Stronakultury.pl

 • Upominki dla Czytelników w akcji "Najlepszy z Najlepszych" ufundowali: Salon Urody GLAMOUR z Kobyłki, Pol-Szkło sp.j. z Kobyłki, Państwo Grażyna i Paweł Potoccy, Elmont.PHU. Artykuły oświetleniowe i elektroinstalacyjne z Kobyłki. Za dobre serce. DZIĘKUJEMY !!!
Zaszyfrowany adres tej strony